Akademisk studieforberedelse i fagkurser

Introforløb til projektarbejde, TEK

 

 

Karriereperspektiver fra start

Retsagskonkurrence, SAMF

Career Mangement Skills,
SDU Erhverv

Almen akademisk studieforberedelse

Generiske kurser i studieteknik, Vejledningscentret

 

Rekruttering og uddannelse af tutorer

Fra faglig tutor til studiegruppevejleder, NAT

Fra ølstafet til gruppedynamik, NAT

Tidlig udprøvning med feedback

Succesfuld udprøvning i historisk metode, HUM

Obligatoriske opgaver med feedback, TEK

Fokus på internationale studerende

Cultural awareness, TEK

International brainstormers, SDU Erhverv

Studiestartsprøven

Beskrivelse af studiestartsprøvens mål,
forløb og omfang ved IVK, HUM

Studiestartsprøven på oecon, SAMF

Opstart til kandidatuddannelse

Opstart til kandidatuddannelser, NAT